Słowniczek

S

Ciężar – trudna emocja lub destrukcyjne przekonanie na temat siebie lub świata, które dana część nabyła w efekcie przeszłego, raniącego wydarzenia lub relacji (najczęściej mającego miejsce w dzieciństwie).

Część – subosobowość, część naszej psychiki, która posiada swoje własne emocje, myśli, motywacje i wspomnienia.

Część JA-Podobna – część, która posiada pewne cechy JA (przez co można ją pomylić z prawdziwym JA), a która nie ma tych samych zdolności uzdrawiających co JA.

Docelowa część – część, na której się w danym momencie skupiasz w celu pracy nad nią.

Eksternalizacja – wykorzystanie fizycznego przedmiotu jako czegoś, co reprezentuje jedną z twoich części.

Ekstremalna rola – rola, która jest dysfunkcyjna lub problematyczna, ponieważ część nosi ciężar z przeszłości lub chroni wygnańca. Część, która ma ekstremalną rolę nazywana jest ekstremalną częścią.

JA (Self) – Główny, bazowy aspekt twojej osobowości przedstawiający twoje prawdziwe ja, twoje duchowe centrum. JA jest odprężone, pełne otwartości, akceptujące względem ciebie i innych. Jest również ciekawe, współczujące, spokojne i zainteresowane połączeniem z innymi ludźmi i twoimi częściami.

Menedżerowie – grupa części, których zadaniem jest proaktywne zapobieganie wypływaniu na powierzchnię emocji wygnańców.

Mieszanie – sytuacja, w której część przejmuje kontrolę nad twoją świadomością – tak, że czujesz jej emocje, wierzysz w jej przekonania i zachowujesz się w zgodzie z jej impulsami.

Odklejanie – oddzielanie się od części, która w danym momencie jest z tobą zmieszana, tak aby wejść w energię JA.

Polaryzacja – sytuacja, w której dwie różne części są ze sobą w konflikcie i mają przeciwne zdanie na temat tego, jak powinieneś się zachowywać lub czuć.

Przywództwo JA – sytuacja, w której twoje części ufają twojemu JA i dają mu przestrzeń na podejmowanie decyzji i kierowanie naszym zachowaniem.

Strażacy – grup części ochronnych, które w sposób impulsywny przejmują kontrolę (w chwili gdy ból wygnańca wypływa na powierzchnię) w celu odwrócenia uwagi od bólu lub złagodzenia go.

Ślad – wrażenie, odczucie lub myśl, które może prowadzić do odkrycia jednej lub więcej części.

Uwalnianie ciężaru – krok w procesie IFS, w którym JA pomaga wygnańcowi uwolnić się od nabytego w dzieciństwie ciężaru.

Wygnańcy – młode, dziecięce części, które noszą w sobie ból z przeszłości.

Zaniepokojona część – część, która jest oceniająca lub zła na część docelową. Gdy jesteś zmieszany z zaniepokojoną częścią, nie jesteś w JA.

Zapisz się na newsletter

Zapisz się na newsletter i pobierz darmowego ebooka “Autoterapia metodą IFS” autorstwa Michała Pasterskiego. Oprócz 43-stronicowego ebooka będziesz regularnie otrzymywać od nas ciekawostki, wiedzę i ćwiczenia oraz nowinki ze świata IFS.

o nas

Założycielem projektu IFS Polska jest Michał Pasterski, trener umiejętności społecznych, autor książki „Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” i autor odwiedzanego przez ponad milion czytelników rocznie bloga o psychologii, edukacji i rozwoju osobistym MichalPasterski.pl.

Michał ukończył pierwszy poziom edukacji modelu Internal Family Systems i jako Praktyk IFS prowadzi terapię IFS, zarówno indywidualną, jak i dla par.

Celem przyświecającym Michałowi przy tworzeniu projektu IFS Polska było wprowadzenie modelu IFS do Polski i uczynienie go powszechną i dobrze rozpoznawaną metodą autoterapii i psychoterapii.

Zapisz się na newsletter

Zapisz się na newsletter i pobierz darmowego ebooka “Autoterapia metodą IFS” autorstwa Michała Pasterskiego. Oprócz 43-stronicowego ebooka będziesz regularnie otrzymywać od nas ciekawostki, wiedzę i ćwiczenia oraz nowinki ze świata IFS.