Proces certyfikacji

P

Certyfikacja IFS

Ukoronowaniem szkoleń jest certyfikat, który poświadcza opanowanie umiejętności na wysokim poziomie. Certyfikat zapewnia, że jest się kompetentnym praktykiem metody IFS, zna się jej założenia i potrafi się nią posługiwać. Jest to potrzebne, aby odróżnić się od osób, które nie posiadają odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz od tych, które nadal uczą się podstaw. Oczywiście nauka psychoterapeuty, czy coacha trwa całe życie – ale certyfikat pokazuje, że jesteśmy biegli w tej metodzie.

Istnieją dwa rodzaje certyfikacji – Terapeuta IFS oraz Praktyk IFS.

Po ukończeniu szkolenia Terapia IFS: Poziom 1 uzyskujesz tytuł Praktyka IFS bądź Terapeuty IFS. Aby uzyskać tytuł Terapeuty IFS, należy mieć ukończoną jedną z tradycyjnych szkół psychoterapii w Polsce: szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej, systemowej, humanistyczno-doświadczeniowej lub integratywnej oraz uzyskać certyfikat.

Dodatkowo w przypadku Terapeuty IFS, w procesie certyfikacji, wymagane jest ukończenie studiów humanistycznych, medycznych lub społecznych. 

Podział ten jest konieczny, by odróżnić osoby, które posiadają doświadczenie kliniczne od tych, którzy go nie posiadają. Nie ogranicza to jednak poziomu, do którego można się szkolić.

Wymagania, aby zostać certyfikowanym Terapeutą IFS lub Praktykiem IFS:

 1. Ukończenie szkolenia Terapia IFS: Poziom 1 (uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia),
 2. Zebranie dokumentów potwierdzających 1 rok praktyki klinicznej w nurcie IFS (minimum 200 godzin praktyki klinicznej/stosowanej), po ukończeniu szkolenia Terapia IFS: Poziom 1 (po uzyskaniu certyfikatu),
 3. Zebranie dokumentów potwierdzających 30 godzin Kształcenia Ustawicznego IFS i Klinicznych konsultacji IFS, jak poniżej:
  • 20 godzin konsultacji klinicznych IFS (do 10 może być grupowo) oraz minimum 10 godzin Kształcenia Ustawicznego z poniższej listy,

lub

  • 10 godzin konsultacji klinicznych IFS (do 5 może być grupowo) oraz minimum 20 godzin Kształcenia Ustawicznego z poniższej listy.

Lista szkoleń zaliczających się do godzin Kształcenia Ustawicznego IFS:

 • Szkolenia IFS poziomu 2 intensywne:

   

  • Pogłębianie i Poszerzanie
  • IFS i trauma oraz neuronauka
  • IFS w uzależnieniach i zaburzeniach odżywiania
 • Szkolenia IFS poziomu 2 wielotematyczne
 • Szkolenia IFS poziomu 3
 • Zgrupowania IFS skupione na budowaniu Umiejętności
 • Cykliczne Konferencje IFS (maximum 10 godzin)
 • Warsztaty IFS prowadzone przez trenerów IFS lub Certyfikowanych                                                      Terapeutów IFS
 • Udział jako Asystent Programowy w szkoleniach poziomu 1, 2 lub 3.

4. Zademonstrowanie swoich kompetencji opcją A lub B:

A. Nagranie DVD prowadzonej sesji IFS

B. Przeprowadzenie sesji na żywo

Do obu sposobów należy dołączyć także:

 • jedną stronę tekstu omawiającą umiejętności i aspekty modelu IFS pokazane podczas sesji,
 • historię terapeutyczną z danym klientem,
 • samoocenę rozwoju aplikanta wraz z jego/jej kompetencjami w trakcie sesji.

Koszt certyfikacji wynosi w sumie ok. 750 zł. Odnowienie certyfikacji dokonuje się co 2 lata i kosztuje ok. 570 zł.

To tyle! Po pozytywnym rozpatrzeniu nagrania lub sesji otrzymasz odpowiedni certyfikat i możesz nazywać się certyfikowanym Terapeutą IFS lub Praktykiem IFS.

Jakie są kluczowe umiejętności osoby posługującej się modelem IFS, takie, które każdy powinien opanować? Poniższa lista pomoże nie tylko zdać egzamin, ale przede wszystkim może służyć jako drogowskaz, który wskazuje właściwą drogę kształcenia. Które umiejętności już posiadasz, a nad którymi musisz jeszcze pracować?

 1. Terapeuta przejawia Energię JA w ciągu sesji i zauważa wpływy swoich części
 2. Słucha problemu i identyfikuje główne części w niego zaangażowane
 3. Wprowadza kontrakt, by celować w odpowiednie części
 4. Demonstruje 6F
 5. Odnosi się do obaw Menadżerów i/lub negocjuje ze Strażakami
 6. Pomaga klientowi przestać być zmieszanym ze swoimi częściami
 7. Bezpośredni Dostęp
 8. Demonstruje rozwój relacji terapeutycznej
 9. Łączy się i pracuje z Wygnańcami
 10. Ukańcza 6 kroków uzdrawiania
 11. Odzyskanie (jeśli potrzebne)
 12. Zaprasza pozytywne cechy
 13. Integracja

W ten sposób wygląda w przybliżeniu proces certyfikacji. Jest dość prosty, ale jego ukończenie zapewnia, że osoba, która posiada certyfikat jest kompetentna, by udzielać pomocy innym. Jeśli chcesz poznać szczegółowo proces certyfikacji wejdź na stronę IFS.

o nas

Założycielem projektu IFS Polska jest Michał Pasterski, trener umiejętności społecznych, autor książki „Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” i autor odwiedzanego przez ponad milion czytelników rocznie bloga o psychologii, edukacji i rozwoju osobistym MichalPasterski.pl.

Michał ukończył pierwszy poziom edukacji modelu Internal Family Systems i jako Praktyk IFS prowadzi terapię IFS, zarówno indywidualną, jak i dla par.

Celem przyświecającym Michałowi przy tworzeniu projektu IFS Polska było wprowadzenie modelu IFS do Polski i uczynienie go powszechną i dobrze rozpoznawaną metodą autoterapii i psychoterapii.

Zapisz się na newsletter

Zapisz się na newsletter i pobierz darmowego ebooka “Autoterapia metodą IFS” autorstwa Michała Pasterskiego. Oprócz 43-stronicowego ebooka będziesz regularnie otrzymywać od nas ciekawostki, wiedzę i ćwiczenia oraz nowinki ze świata IFS.